Truyền thông

Tập đoàn An Phước-Viramie, xây dựng nhà máy sản xuất sợi gai và xây dựng vùng nguyên liệu đánh dấu bước đi tiên phong trong chuỗi giá trị sản xuất nguyên liệu sợi gai tại Việt Nam. Vì vậy công ty Cổ phần Nông nghiệp An Phước – Viramie đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ truyền thông