Chiến lược phát triển

Tập đoàn An Phước – Viramie chú trọng đến quản lý và kiểm soát chất lượng sản phẩm từ khâu phát triển vùng nguyên liệu, kỹ thuật canh tác đến sản xuất trước khi cung ứng ra thị trường; Đồng hành, hỗ trợ đối tác liên kết cùng phát triển, nâng cao chuỗi giá trị cây gai

 
 • Thống kê vải gai thế giới giai đoạn 2015 – 2022 
 • Dự báo dung lượng thị trường và dự báo tăng trưởng 2022 – 2027
 • Dự báo theo khu vực toàn cầu 2022 – 2027
 • Áp lực cạnh tranh
 • Năng lực lõi của doanh nghiệp
 • Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi
 • Chiến lược và mục tiêu
 • Kế hoạch hành động
 • Mục tiêu nông nghiệp
 • Mục tiêu sản xuất
 • Mục tiêu xã hội