Hiển thị tất cả 4 kết quả

Chưa phân loại

Giống gai xanh AP1

Sợi gai

Sợi gai 48Nm

Sợi gai

Sợi gai 36Nm

Vỏ gai

Vỏ gai khô