Đặc điểm: Vỏ gai khô dài từ 2,5 – 3m, độ bền chắc cao gấp bảy lần so với sợi tơ tằm và tám lần so với sợi bông. 

Ứng dụng: Từ xa xưa, cha ông ta đã dùng sợi gai để làm dây thừng, làm dây cung dây nỏ. Dây thừng làm từ vỏ gai rất bền nên được dùng cho tàu thuyền đi sông và đi biển. Sợi gai còn được dùng để đan lưới đánh cá và dệt vải bố.

Vỏ gai khô AP1 có chỉ số sợi cao hơn, cây cao hơn nên chiều dài của xơ sợi cũng dài hơn so với gai truyền thống.

Tiêu chuẩn vỏ gai khô:

Phân loại Tỉ lệ tạp chất Tỉ lệ đốm đỏ, sẹo, đỏ gốc (%) Chiều dài (cm)
Loại 1 ≤ 1,0% ≤ 0,2% ≥ 135cm
Loại 2 ≤ 1,5% ≤ 0,7% ≥ 100cm và < 135cm
Loại 3 ≤ 2,0% ≤ 1,5% ≥ 75cm và < 100cm

(+84) 988 526 259