Đối tác

Với mục tiêu phát triển chung, sản xuất sợi gai; kiến tạo hệ sinh thái trên nền tảng phát triển bền vững chuỗi giá trị cây gai xanh tại Việt Nam; mở ra thị trường thương hiệu quần áo mới tại Việt Nam. Chúng tôi có các đối tác đa quốc gia lâu dài và ổn định