Lĩnh vực kinh doanh

Tập đoàn An Phước – Viramie kinh doanh các lĩnh vực:

Nghiên cứu, chọn tạo, sản xuất cây gai xanh theo chuỗi giá trị

Chế biến, tách keo, kéo sợi vỏ gaixanh thành sợi gai thành phẩm