Văn hóa VIRAMIE

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, An Phước – Viramie luôn trung thành với sứ mệnh:

“Lợi ích khách hàng là trọng tâm

Phát triển bền vững là chiến lược

Trách nhiệm cộng đồng là cam kết”

01

SỰ TUÂN THỦ

02

BẢO VỆ UY TÍN, VÌ LỢI ÍCH CÔNG TY

Không được có những hành vi, ngôn từ làm ảnh hưởng đến uy tín Tập đoàn. Mọi thành viên phải hướng đến lợi ích chung, không vì tư lợi, lợi ích cục bộ của phòng ban, đơn vị làm ảnh hưởng đến lợi ích chung của Tập đoàn.

03

TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, HỢP TÁC

Đề cao trách nhiệm cá nhân, tinh thần hợp tác trong quá trình thực thi công việc.

04

LẮNG NGHE, CHIA SẺ, KHUYẾN KHÍCH SỰ SÁNG TẠO

Biết tôn trọng, lắng nghe, chia sẻ những ý kiến đóng góp, đề xuất, thường xuyên đưa ra các giải pháp sáng tạo và đột phá, không ngừng thử nghiệm các ý tưởng mới, những hướng đi mới.

05

TÔN TRỌNG SỰ RIÊNG TƯ CÁ NHÂN

Viramie tôn trọng sự riêng tư của mỗi thành viên, tại Viramie nghiêm cấm bàn luận đời tư cá nhân làm ảnh hưởng đến uy tín của đồng nghiệp.