Thông tin tuyển dụng

Tập đoàn An Phước – Viramie phát triển thành tập đoàn Khoa học Nông nghiệp – Thương mại Dịch vụ về nghiên cứu, sản xuất sợi gai, sản phẩm may mặc cao cấp. Tập đoàn đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau: