Tag Archives: tuyển dụng

Tin Tuyển dụng

Cán bộ Vùng Nguyên liệu

Vị trí: Cán bộ Vùng nguyên liệu Số lượng: 01 Địa điểm làm việc: Tây Nguyên 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Phát triển vùng nguyên liệu – Thực hiện triển khai các hoạt động Phát triển VNL gai xanh theo sự chỉ đạo của phó phòng – Triển khai kế hoạch trồng mới của các…

024 35 578 340