Content

Content
Content
Content
Content

DANH SÁCH CÁN BỘ VÙNG NGUYÊN LIỆU VÀ ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN TẬP ĐOÀN AN PHƯỚC – VIRAMIE

STT Cán bộ phụ trách Đại diện Tập đoàn An Phước – Viramie Địa bàn Huyện Số điện thoại Tên
1 Nguyễn Duy Khánh 0983910153 Thế Hưng Lạng Sơn Bắc Sơn, Võ Nhai-Thái Nguyên 0398027028 Chị Hương, Anh Hưng
2 Nguyễn Duy Khánh 0983910154 Thế Hưng Lạng Sơn Bắc Sơn, Võ Nhai-Thái Nguyên 0398027028 Chị Hương, Anh Hưng
3 Nguyễn Duy Khánh 0983910155 Việt Bắc -Chử Thị Tuyền Lạng Sơn Lộc Bình 0964180000  Chị Tuyền
4 Nguyễn Duy Khánh 0983910156 HTM Lào Cai Văn Bàn 0988079920 Anh Chiến
5 Bùi Hữu Chung HTX Gai Cường Thịnh Phú Thọ Phú Thọ 0963047366 Anh Chiến
6 Nguyễn Duy Khánh 0983910156 HTX Kiên Anh Bắc Kan Bắc Kạn 0343790666 Anh Chung
7 Nguyễn Duy Khánh 0983910157 Phong Vân Ba Vì Phong Vân 0983710485 Anh Tiến
8 Nguyễn Duy Khánh 0983910158 HTX Phú Sơn Tuyên Quang Sơn Dương 0987205728 Anh Mạnh
9 Nguyễn Duy Khánh Bùi Hữu Chung 0983910159 HTX Visa Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc (trừ Bình Xuyên, Tam Đảo), Bắc Giang, Thái Nguyên, Yên Bái 0972969888 Anh Công
10 Nguyễn Duy Khánh 0983910158 HTX Tiến Mai Vĩnh Phúc Bình Xuyên, Tam Đảo 0986381198 Chị Mai
11 Nguyễn Duy Khánh 0983910159 CTY Nghĩa Lâm Lạng Sơn Chi Lăng, Văn Quan 0355536176 Anh Thương
12 Bùi Hữu Chung Công ty CP Xanh TNN Cao Bằng 0982536886 Anh Nên
13 Nguyễn Duy Khánh 0983910160 HTX Sơn Dương Tuyên Quang Chiêm Hóa 0973342767 Anh Khiêm
14 Nguyễn Duy Khánh 0983910161 HTX Thắng Đạt (mô hình) Tuyên Quang Na Hang 0978422088 Anh Tuệ
15 Nguyễn Duy Khánh 0983910162 CTY Phúc Khang Lạng Sơn, Hà Giang, Hải Dương Tràng Định 0986173555 Anh Toản
16 Nguyễn Hữu Thương 0975113688 HTX Gai xanh AP1 Sơn La Mộc Châu, Vân Hồ 0965161163 Anh Hợi
17 Nguyễn Hữu Thương 0975113689 Cty TNHH HTM Dragon Việt Nam Sơn La Bắc Yên, Mai Sơn, Phù Yên,Mường La, Sông Mã, Sốc Cộp 0963443866 Anh Thành
18 Nguyễn Hữu Thương 0975113690 Cty Vinafi Sơn La Mộc Châu, Vân Hồ 0967350666 Anh  Hải
19 Nguyễn Hữu Thương 0975113691 HTX NN Biên giới xanh Sơn La Mộc Châu 0392222188 MyNa
20 Phạm Văn Tuân 0988646118 HTX DVNN Hòa Bình Hòa Bình TP Hòa Bình 0394176429 Anh Hưng
21 Phạm Văn Tuân 0988646119 Công Ty Gai Xanh Hòa Bình Hòa Bình  Đà Bắc 0868896288 Anh Liêm
22 Phạm Văn Tuân 0988646120 CTY CPCT và Vật nuôi Điện Biên Điện Biên TP Điện Biên 0768618888 Anh  Lương
23 Lê Đình Trường Cán bộ phát triển Vùng nguyên liệu Thanh Hóa Cẩm Thủy, Hoằng Hóa, Hậu Lộc
Nghệ An, Thọ Xuân, Thường Xuân, Triệu Sơn
0972694489
24 Bùi Quốc Vương Cán bộ phát triển Vùng nguyên liệu Thanh Hóa Cẩm Thủy, Bá Thước, Lang Chánh
Quan Sơn
0865742935
25 Nguyễn Khắc Thắng Cán bộ phát triển Vùng nguyên liệu Thanh Hóa Mường Lát, Như Thanh, Nông Cống, Thường Xuân, Như Xuân 0976258225
26 Đỗ Trần Tiến Cán bộ phát triển Vùng nguyên liệu Thanh Hóa Cẩm Thủy, Thạch Thành 0388019222
27 Trần Thị Hương Cán bộ phát triển Vùng nguyên liệu Thanh Hóa Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Yên Định 0975500036
28 Nguyễn Thị Hoa Cán bộ phát triển Vùng nguyên liệu Thanh Hóa Cẩm Thủy 0382112635